Rezervujte si pobyt

chaluparuzovka@gmail.com

+420 736 748 878

Adresa

Luční 449, Desná v Jizerských horách - Černá Říčka

Všeobecné podmínky rezervace a pronájmu chalupy

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem chalupy a nájemcem této chalupy. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vznikne po připsání zálohové platby (ve výši 50% z celkové ceny pobytu) v době splatnosti na účet pronajímatele.

Chalupa se pronajímá jako celek s výjimkou jedné místnosti. Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.

V objektu je 9 lůžek a 3 přistýlky. VYUŽITÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY OBJEKTU BUDE NA ÚKOR VAŠEHO POHODLÍ!

REZERVACE

Objednávky na pronájem chalupy přijímáme písemně (e-mail chaluparuzovka@gmail.com). My vám obratem sdělíme, zda je vámi požadovaný termín volný, v kladném případě vás požádáme o adresu a telefonní kontakt a vystavíme zálohovou fakturu. Budeme pro vás požadovaný termín předběžně rezervovat po dobu 10-ti kalendářních dnů. Do této doby musíte uhradit bankovním převodem zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny pobytu. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude opět volný. Od doby připsání zálohové platby na účet je objednávka pro nájemce i pronajímatele závazná. K zaplacení doplatku budete vyzváni zasláním faktury týden před nástupem na pobyt.

Ceny zahrnují spotřebu elektrické energie, dřeva a hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, ubrousky). Možnost poskytnutí ložního povlečení za příplatek 100 Kč/osobu/pobyt. Prostěradla poskytujeme zdarma.

V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

Storno podmínky: V případě odstoupení nájemce od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby. Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.

 • Storno pobytu 30 a více dní - bez poplatku
 • Storno pobytu 29-14 dní - 50% z výše zálohové ceny
 • Storno pobytu 13-7 dní - 75% z výše zálohové ceny
 • Storno pobytu 6 a méně dní - 100% z výše zálohové ceny
 • V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní.
 • V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.


UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté,

žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všem hostům.

 • Nástup na pobyt je v den příjezdu (sobota) od 15:00 hodin do 17:00 hodin. Pokud nebude obsazen termín předcházející vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup. Uvolnění chalupy v den odjezdu do 11.00 hod.
 • Hosté ručí za vybavení chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen toto nahlásit a škodu uhradit.
 • Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku a za škody jimi způsobené.
 • Ve všech prostorách chalupy je přísný zákaz kouření, manipulování s otevřeným ohněm a používání svíček.
 • NIKDY NENECHÁVEJTE NIC POLOŽENÉHO NEBO OPŘENÉHO O KACHLOVÁ KAMNA (hlavně polštáře, deky, oblečení) !!!
 • V celém objektu je zákaz pobytu zvířat.
 • Není povolena manipulace s elektrickým kotlem na vytápění a bojlery na vodu.
 • V celé chalupě se přezouváme. Vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte sebou.
 • V celém objektu je zakázáno přesouvání nábytku a jiného vybavení.
 • V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek jak ve vnitřních prostorách chalupy, tak v jejím okolí.
 • Prosíme, třiďte odpad.
 • Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken.
 • Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu el. kotle, kamen, dodržování zákazu kouření, zákazu pobytu zvířat a kontrolu počtu osob v chalupě v průběhu pobytu. Důvodem k ukončení pobytu je počet osob přesahující celkovou kapacitu objektu, zákazu kouření v prostorách chalupy, přítomnost zvířat a ničení vybavení.
 • Nájemce na konci pobytu po sobě provede základní úklid (uložení věcí na původní místa, umytí nádobí, otření stolů, zametení podlah a stáhnutí použitého povlečení). Vysátí, vytření podlah a úklid soc. zařízení zajistí pronajímatel.
 • Před ukončením pronájmu vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu, pokud nebude domluveno jinak.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu chalupy a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

Martina Patráková

Pod Parkem 1388

54301 Vrchlabí

IČO: 47463881